Skip to content
Menu
Jazykové Kurzy pro dospělé

Jazykové kurzy pro jednotlivce a skupiny

Jazykové Kurzy pro dospělé

Jazykové kurzy pro firmy

Příjímáme přihlášky na zimní semestr

Jaké jazyky učíme?

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Německý jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Francouzský jazyk

Italský jazyk

Italský jazyk

Ruský jazyk

Ruský jazyk

Český jazyk

Český jazyk

Obecné kurzy pro Jednotlivce

Jak bude kurz probíhat?

 • Intenzivní osobní lekce s lektorem
 • S moderními učebními materiály (z nakladatelství Cambridge, Oxford press)
 • S důrazem na všechny jazykové disciplíny (čtení, psaní, poslech a zejména konverzace)
 • S kvalifikovanými a zkušenými učiteli
 • Získání našeho certifikátu o absolvování kurzu
 • Možnost online výuky
Ceny za semestr Český lektor Rodilý mluvčí
  10999Kč/19x60min 11999 Kč/19x60min
* Ceny kurzů jsou vždy placeny dopředu na jeden semestr (září až leden nebo únor až červen). V případě nepřítomnosti na kurzu ze strany studenta mu nebude výuka nahrazena. Pouze při individuální výuce v případě, že student oznámí neúčast na výuce minimálně 24 hodin dopředu mu bude výuka nahrazena, ovšem maximálně 2x za semestr. V ostatních případech nebude výuka nahrazena. 


** V případě zakoupení méně nežli 19-ti hodin individuální výuky je cena za hodinu výuky 700,- kč.

Obecné kurzy pro skupiny

Jak bude kurz probíhat?

 • V malých skupinkách po 2-6 lidech
 • Při vyrovnané jazykové úrovni ostatních členů kurzu
 • S moderními učebními materiály (z nakladatelství Cambridge, Oxford press)
 • S důrazem na všechny jazykové disciplíny (čtení, psaní, poslech a zejména konverzace)
 • S kvalifikovanými a zkušenými učiteli
 • Získání našeho certifikátu o absolvování kurzu
 • Možnost online výuky

Cena za semestr

  Český lektor Rodilý mluvčí
2 studenti 5999,-/19x60min. 6999,-/19x60min.
3 studenti 3999,-/19x60min. 4999,-/19x60min.
4-6 studentů 3499,-/19x60min. 4499,-/19x60min.
* Ceny kurzů jsou vždy placeny dopředu na jeden semestr (září až leden nebo únor až červen). V případě nepřítomnosti na kurzu ze strany studenta mu nebude výuka nahrazena. Pouze při individuální výuce v případě, že student oznámí neúčast na výuce minimálně 24 hodin dopředu mu bude výuka nahrazena, ovšem maximálně 2x za semestr. V ostatních případech nebude výuka nahrazena. 


** V případě zakoupení méně nežli 19-ti hodin individuální výuky je cena za hodinu výuky 700,- kč.

Nabídka pro firmy

Firemní kurzy

Jak bude kurz probíhat?

 • V malých skupinkách
 • Při vyrovnané jazykové úrovni ostatních členů kurzu (rozdělení na základě vstupního testu)
 • S moderními učebními materiály (Working in English, Business Result)
 • S důrazem na všechny jazykové disciplíny (čtení, psaní, poslech a konverzace)
 • S kvalifikovanými a zkušenými učiteli

Cena: dle dohody